Chăm sóc khách hàng

 

 

 

  • Bảo trì và bảo dưỡng:

 

  • Bảo trì hệ thống lắp đặt sau khi hết thời hạn bảo hành.
  • Bảo trì và bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, điều hoà không khí, hệ thống an ninh và bộ lưu điện.

 

  •   Ngoài ra, ASME tham gia hỗ trợ Nhà thầu chính, Khách hàng các công việc như:

 

  • Tham gia khảo sát, lập phương án thi công.

  • Tư vấn giải pháp phù hợp.

  • Tư vấn về thiết bị sử dụng.

  • Thiết kế và vẽ bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công.

  • Lập dự toán và tiến độ thi công.