Hạ tầng mạng

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Trong thời đại Công nghệ Thông tin hiện nay, khi mà tất cả các công việc của một cơ quan, đơn vị đều hoạt động dựa trên nền tảng hệ thống mạng thì sự cố cũng như tính hiệu quả thấp của hệ thống sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới cơ quan, đơn vị. An toàn, hiệu năng cao, độ sẵn sàng cao chính là những yếu tố then chốt đảm bảo cho hệ thống mạng luôn luôn ở trạng thái on-line, từ đó hiệu suất công việc sẽ tăng tối đa.

 

CÁC HẠNG MỤC CUNG CẤP:

  • Phòng máy chủ, mạng máy tính và điện thoại:
  • Điện thoại IP, tổng đài điện thoại.
  • Mạng máy tính.
  • Thang máng cáp điện nhẹ, tủ rack.
  • Điều hoà không khí điều khiển chạy luân phiên.
  • UPS cấp nguồn dự phòng.
  • Giám sát môi trường phòng máy chủ.