Hệ thống An Ninh

 
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG:
 
Ngày nay, việc lắp đặt hệ thống an ninh là rất cần thiết cho việc bảo đảm an ninh tại văn phòng làm việc hoặc nhà máy sản xuất khỏi những sự cố không mong muốn. Hệ thống sẽ cảnh báo liên tục và gửi những tín hiệu giúp đỡ đến nhân viên an ninh của khu vực. 
 
Security systems are very necessary these days. People use these systems to protect their office or factory robbery or any orther incident. These burglar alarms are an excellent way to protect any commercial building from an unlawful event. The system sounds an alarm instantly when it detects an intruder and send a silent request for help to security guards. 
 
CÁC HẠNG MỤC CUNG CẤP:
 
Hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào - chấm công:
  • Camera quan sát.
  • Kiểm soát ra vào và chấm công.
  • Cảnh báo đột nhập.
  • Cung cấp và in màu thẻ kiểm soát ra vào, thẻ nhân viên (thẻ EM, mifare)

 

 

·         CCTV system:

+  Monitor Employees

+ Home security

+ Use in schools

Brand Names

 

·         Access Control & Enviromental Monitoring  System

+ Time Attendance

+ Schedule & Manage Employees

+ Monitor equipments

 

 

Brand Names